bitcoinvault.globalcv.com Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası; hizmetlerimizi veya web sitemizi kullandığınızda ya da bizimle başka bir şekilde
etkileşime geçtiğinizde hakkınızda nasıl bilgi topladığımızı, kullandığımızı, bilgilerinizi nasıl koruduğumuzu ve paylaştığımızı açıklamaktadır.

Kişisel verilerinizi; kişisel verilerin kullanılmasına ve bu verilerin serbest dolaşımına ilişkin, 95/46/AT sayılı Direktifi ilga eden ve bundan sonra “GDPR” olarak bahsedilecek olan Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 sayılı Tüzüğü (AB) olan Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca işleme alıyoruz.

Web sitelerimizi kullanmaya başlamadan veya bizimle iletişime geçmeden önce, lütfen verilerinizi
nasıl değerlendireceğimizi anlamak için bu Gizlilik Politikasını dikkatle okuyun. Hizmetlerimizi kullanarak veya hizmetlerimiz hakkında bizimle iletişime geçerek, kişisel verilerinizin bu Gizlilik Politikasının ışığında işleme alınacağını onaylarsınız.

Kişisel verilerinizi kim kontrol eder

Kişisel verilerinizin kontrolü, kayıtlı ofisi Varşova, Polonya’da olan, 0000861440 KRS numarası ile Ulusal Mahkeme Sicilinin Girişimciler Kütüğüne giren Electric Vault sp. z o.o. Şirketindedir. privacy@bitcoinvault.global adresine e-posta atarak bize ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bize e-posta atarak bizimle iletişime geçtiğinizde doğrudan sunduğunuz bilgilerinizi topluyoruz.

İlaveten, faaliyetlerimize ve size karşı hizmetlerimize destek olması amacıyla çerezler kullanıp belirli
teknik bilgiler topluyoruz. Anonim benzersiz tanıtıcı içerebilen, küçük miktarlarda veri içeren dosyalara çerez denmektedir. Çerezler bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve bilgisayarınızın sabit sürücüsünde saklanır. Tarayıcınıza tüm çerezleri reddetme veya bir çerez gönderildiğinde uyarı verme talimatı verebilirsiniz. Fakat, çerezleri kabul etmediğiniz takdirde web sitemizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz.

Çocukların kişisel verileri ve ve web sitemiz ile hizmetlerimizin çocuklar tarafından kullanımı

Web sitemiz ve hizmetlerimiz yetişkinler içindir. Hizmetlerimiz reşit olmayan bireyler için
tasarlanmamış olup bu yaşın altındaki çocukların kişisel verilerini bilerek toplamıyoruz. O yüzden henüz reşit değilseniz, tarafımıza herhangi bir kişisel verinizi göndermeniz yasaktır.

Kişisel verilerinizi nasıl kullanıyoruz?

Topladığımız kişisel verilerinizi ve teknik bilgileri, toplama anında size açıklandığı gibi aşağıdaki
amaçlar için kullanabiliriz:

 1. hizmet sağlamak, gerçekleştirmek ve sürdürmek;
 2. hizmetlerimizi iyileştirmek ve değerlendirmek;
 3. yeni özellikler, ürünler veya hizmetler geliştirmek;
 4. müşteri hizmetleri ve desteği;
 5. pazarlama, promosyon ve sponsorlu içerik ile hizmetler dahilinde reklamcılık gibi sizlere
  sunduğumuz içeriği düzenlemek ve kişiselleştirmek;
 6. pazarlama ve iletişim (bir hesabın kullanımı veya kaydolduğunuz bir hizmetle ilgili size doğrudan ulaşmak; bizden veya ilginizi çekebilecek üçüncü taraflardan gelen ürün ve hizmetlerle ilgili size bilgi vermek; reklamcılık; ve talep, geri bildirim veya sorularınıza dönüş yapmak gibi);
 7. istatistiksel amaçlar için kullanım ve faaliyet eğilimlerini izlemek gibi, hizmetlerimizle nasıl etkileşim
  kurduğunuza ilişkin araştırma ve analiz yapmak; rapor oluşturmak; içeriklerin, iletişimin, web site ziyaretlerinin, web trafiğinin, hizmetlerimizin veya bizim ya da müşterilerimizin size sunduğu reklamların ne kadar etkili olduğunu ölçmek veya anlamak, ve size uygun reklamları paylaşmak;
 8. kanunlara, tüzüklere ve emniyet kuruluşları veya başka devlet kurumlarından gelen taleplere uymak için yasalara uygunluk; yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve sözleşmelerden doğan haklarımızı kullanmak ve hukuki bir süreçte kanıt olarak kullanmak;
 9. şirketin veya ilgili tüm üçüncü tarafların haklarını, varlıklarını ve menfaatlerini korumak; tamamen kendi takdirimize göre yasa dışı, etik dışı veya yasallığı şüpheli olma riski taşıyan aktiviteleri araştırmak, önlemek veya ele almak.
  Ayrıca yukarıdakilere benzer amaçlar için sizin ve diğer kullanıcıların hizmet kullanımlarıyla ilgili toptan veya anonim bilgi toplayabiliriz.

 

Kişisel verilerinizi işleme almak için yasal dayanak

 

Kişisel verileriniz, yasaların bize izin verdiği çerçevede kullanılacaktır. Kişisel verilerinizi kullanmamız
için yasal dayanak aşağıda belirtilmiştir:

 • GDPR Madde 6(1)(b) – Veri kullanımı, işleme konulmak üzere olan veya siz olmadan işleme konmuş bir sözleşmenin icrası için elzemdir;
 • GDPR Madde 6(1)(a) – bir veya daha fazla amaç için kişisel verilerinizin kullanılmasına onay
  vermeniz;
 • GDPR Madde 6(1)(f) – verilerin işlenmesi; üçüncü bir tarafla yapmak üzere olduğumuz veya
  akdettiğimiz bir sözleşmenin yerine getirilmesinin yanı sıra sizinle veya ilgili bir üçüncü tarafla olan sözleşmeye dayalı ilişkilerimizden doğan veya bunlara ilişkin yasal hak taleplerinin belirtilmesi, araştırılması veya savunulması gibi, bizim veya üçüncü bir tarafın gözettiği meşru menfaatlerden doğan amaçlar için elzemdir (meşru menfaatlerimiz için kişisel verilerinizi işleme almadan önce size veya haklarınıza gelebilecek potansiyel olumsuz etkileri düşünüp tarttığımızın altı çizilmelidir; kişisel verilerinizi, sizin üzerinizdeki etkinin bizim menfaatlerimizi geçersiz kıldığı faaliyetlerde kullanmayız) ve/veya
 • GDPR Madde 6(1)(c) – verilerin işlenmesi, Veri Kontrolcüsü olarak üstümüzdeki yasal yükümlülüğü
  gerçekleştirmek için elzemdir. Kişisel verilerinizi güvence altına almak

  Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu yüzden kişisel verilerinizi hırsızlık veya kötü
  amaçlı kullanıma karşı korumak için tasarlanmış idari, teknik ve fiziksel tedbirler aldık. Maalesef; hiçbir sistem, tedbir veya prosedür, bilgilerinizin güvenliğini tamamen sağlayamaz. Dolayısıyla, biz sizin kişisel verilerinizi izinsiz üçüncü tarafların erişiminden korumaya çalışsak da, bu verilerin güvenliğini sağlayamayız veya garanti edemeyiz. Bu yüzden; web sitemizi, hizmetlerimizi kullandığınızda ve bizimle olan iletişiminizde riskin size ait olduğunu bilin. İnternet yoluyla bize aktardığınız verilerinizin ve bilgilerinizin güvenliğinden siz sorumlusunuz.

Kişisel verilerinizi nasıl paylaşabiliriz

Kişisel verilerinizi aşağıdaki yollarla paylaşabiliriz:

 • Gelecektekiler de dahil olmak üzere bağlı ve ilişkili olduğumuz kuruluşlar ile;
 • Hizmetlerimizi sunabilmemiz için makul bir şekilde gerektiği ölçüde hizmet sağlayıcılarımız ve
  ikinci üstlenicilerimizle;
 • Sizin hakkınızda yasa gereği bilgi paylaşmamız gereken bir üçüncü tarafla;
 • Onayınız üzerine diğer taraflarla;
 • Herhangi bir hükümet talebine veya tüzüksel talebe dönüş yapmak dahil olmak üzere; mahkeme
  emri, yasa veya yasal süreçlere uymak için;
 • Potansiyel izinsiz erişimleri veya hizmetlerimizin kötüye kullanımını araştırmak veya kullanım
  koşullarımızı ve diğer anlaşmaları uygulamaya koymak için;
 • Faturalama ve tahsilat maksatları için, fakat bunlarla sınırlı kalmayarak, varlıklarımızı ve haklarımızı korumak;
 • sahtekarlıktan korunma ve/veya herhangi bir yasa dışı faaliyet amacıyla diğer şirket ve kuruluşlarla bilgi alışverişi de dahil olmak üzere; bizim, müşterilerimizin veya üçüncü tarafların haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için ifşanın gerekli veya uygun olduğuna inanıyorsak; ve
 • Verileri sunduğunuzda size bilgisini sunduğumuz başka herhangi bir kuruluşla.

Pazarlama, reklamcılık, araştırma, uyumluluk veya başka maksatlarla toptan veya anonim veri paylaşımı da yapabiliriz.

Kişisel verilerinizin Avrupa Ekonomik Alanı’ndan (AEA) transferi

İş faaliyetlerimiz küresel olduğu için kişisel verilerinizi dünyanın her yerinden bizimle iş birliği yapan
kuruluşlarla paylaşabiliriz. Bu durum; uluslararası alanda faaliyet gösteren bir organizasyon olduğumuz için kişisel verilerinizin AEA dışına transferi anlamına gelebilir. Kişisel verileriniz AEA’nın dışına gönderildiğinde, alıcıların kişisel verileri uygun bir şekilde koruması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu tedbirler aşağıda belirtilmiştir:

 • Amerika Birleşik Devletleri merkezli kuruluşlar için – Avrupa Komisyonu onaylı standart sözleşme maddeleri imzalamak veya AB-ABD Gizlilik Kalkanı veri koruma programına katılmalarını sağlamak veya
 • AEA dışında başka bir ülke merkezli kuruluşlar için – Avrupa Komisyonu onaylı standart sözleşme maddeleri imzalamak.

Yukarıda bahsi geçen güvenlik özelliklerinin bir kopyasını, yukarıda veri işleme ve veri korumaya ilişkin
durumlarda iletişime geçmek üzere verilen e-posta adresinden bize ulaşarak elde edebilirsiniz.

Google Analytics

Bu web sitesi ayrıca Google Inc. (“Google”) tarafından sunulan bir web analizi hizmeti olan Google
Analytics’i kullanır. Google Inc., ABD merkezli Alphabet Inc. adlı holding şirkete ait bir işletmedir. Web sitelerini kullandığınızda çerez tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil olmak üzere), Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucularına aktarılır ve orada depolanır. Google; bu bilgiyi web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitelerin faaliyetleri hakkında rapor çıkarmak ve web sitesi faaliyeti ile internet kullanımına ilişkin diğer hizmetler sağlamak için kullanacaktır. Google ayrıca, kanunlar böyle gerektirdiği takdirde veya bu verileri Google adına üçüncü tarafların işlemesi durumunda bu bilgiyi üçüncü taraflara aktarabilir.

Genelde, Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanıyla ilgili anlaşmaya taraf olan
diğer devletlerde veriler, hizmet sağlayıcıya gönderilmeden önce IP adresi, bu web sitesinde IP anonimleştirme yapılarak kısaltılacaktır. Tam IP adresi yalnızca istisnai durumlarda ABD’deki Google sunucularına gönderilecek ve orada kısaltılacaktır. Bu durumlarda, Google Inc.’in yeterli seviyede veri koruma sağladığından emin olmak için sözleşmeye dayalı garanti veriyoruz. Google Inc.’e göre, IP adresleri hiçbir koşul altında kullanıcıyla ilgili başka herhangi bir veriyle ilişkilendirilmeyecektir. Kullanılan web analytics hizmeti hakkında daha fazla bilgiye Google Analytics’in web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Google Analytics tarafından bireyleri tespit etmek maksadıyla toplanan bilgi ve kişisel verileri, belirli yasa dışı kullanım emarelerindan haberdar olmadığımız takdirde kullanmayız.

Haklarınız

Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren bir şirket olarak biz sizin kişisel bilgilerinizi işlerken, GDPR
kapsamında belirli birtakım haklarınız bulunmaktadır. GDPR’da belirtilen koşullara göre haklarınız aşağıda belirtilmiştir:

 1. Kişisel verilerinizle ilgili olarak bizden erişim, düzeltme, silme veya işlenmesini kısıtlama talebinde
  bulunabilirsiniz;
 2. Hizmetlerimizi geliştirebilir ve değerlendirebilirsiniz;
 3. Yeni özellikler, ürünler veya hizmetler geliştirebilirsiniz;
 4. Kişisel verilerinizin bir kopyasını alabilirsiniz;
 5. Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik onayınızı, geri çekmeden önce sizin izninize dayalı olarak
  gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemeden herhangi bir zamanda geri çekebilirsiniz (işlem, sizin izninize dayanıyorsa bu geçerlidir);
 6. Herhangi bir zamanda veri koruma otoritesine şikayette bulunabilirsiniz. Bununla birlikte, veri koruma otoritesine gitmeden önce kafanızda oluşabilecek tüm endişeleri giderebileceğimizi umuyoruz, bu yüzden lütfen ilk önce bizimle iletişime geçin. Kişisel verilerinizi ne kadar süre kullanacağız?

Kişisel verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Bu da, uygulamada kişisel verilerinizi, ilgili yasal düzenlemeler uyarınca mümkün olan en uzun sürenin sona erdiği takvim yılının sonuna kadar işleyeceğimiz anlamına gelir: kamu hukuku yükümlülükleri için zaman aşımı veya sözleşmeye dayalı ya da haksız hukuki sorumluluklardan ötürü tarafımızdan talep edilebilecek potansiyel sözleşmeye dayalı haklar için zaman aşımı.

Gerekenden daha fazla veri tutmayacağız.

Gizlilik Politikamızda Değişiklik

İş uygulamalarımızdaki ve/veya hukuki gereksinimlerimizdeki değişikliklere uyum sağlamak için arada
bir bu Gizlilik Politikasını düzenleyebiliriz. Güncellenmiş Gizlilik Politikasını bu web sitesinde paylaşacağız ve üstündeki yürürlüğe konma tarihini değiştirerek güncellendiğini belirteceğiz. Gizlilik Politikamızda güncelleme olup olmadığını düzenli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.

Gizlilik Politikasının güncellenmiş hali paylaşıldıktan sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz
veya hizmetlerimiz ya da web sitemiz hakkında bizimle iletişime geçmeniz(veya başka bir onay bildiren hareket), güncellenmiş Gizlilik Politikasını onayladığınız anlamına gelecektir. Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmenizi, Gizlilik Politikamızdaki değişiklikleri onayladığınız şeklinde algılayacağımızı bildiririz.

Uygun gizlilik düzenlemeleriyle ilgili daha fazla bilgi için bakınız:

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG

Bize ulaşın

Bu Gizlilik Politikasıyla ilgili soru, görüş, yorum veya talep bildirmek ya da burada bahsi geçtiği şekilde
kişisel verilerinizin işlenmesini durdurmak için lütfen privacy@bitcoinvault.global bize e-posta gönderin.

Son güncelleme: 6 Ekim 2020.

Ekran okuyucu desteği etkinleştirildi.