waves@3x

Liên hệ

Liên hệ

show more
Tôi đồng ý cho phép ELECTRIC VAULT sp.z o.o. có trụ sở tại Warsaw, đường Prosta 70, mã bưu điện 00-838 Warsaw, Ba Lan, Đơn Vị Thương Mại của Toà Án Quốc Gia (Commercial Division of the National Court) đăng ký với mã số 0000861440, NIP: 1182213907 (Đơn Vị Quản Trị Dữ Liệu - Data Administrator) xử lý dữ liệu cá nhân của tôi dưới dạng địa chỉ email, tên và họ, để gửi cho tôi các thông tin tiếp thị liên quan tới sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Đơn Vị Quản Trị Dữ Liệu (Data Administrator) thông qua các phương tiện liên lạc điện tử, thể theo các quy định của Điều 10, Mục 1 và 2 của Luật cung cấp dịch vụ điện tử.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính Sách Bảo Mật của Google và Các Điều Khoản của Dịch Vụ cũng được áp dụng tại đây. Privacy Policy & Terms of Service

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Electric Vault Sp. z o.o.
Prosta 70, 00-838 Warsaw, Poland
KRS 0000861440
REGON 387098192
NIP 1182213907

Yêu cầu truyền thông:

media@btcv.com

Nhóm phát triển:

developers@btcv.com